Customer Experience to sport zespołowy: Jak angażować zespoły do klientocentrycznej zmiany?

Organizacje nie stają się klientocentryczne z dnia na dzień. Transformacja doświadczenia klienta (CX) wymaga od firm określenia spójnych celów, zbudowania świadomości, odpowiedzialności i zaangażowania ludzi. Badania wskazują, że jedynie 42% realizuje tę zmianę świadomie w firmie.

Do najważniejszych wyzwań w tym zakresie należą:

  • znalezienie równowagi między różnymi celami organizacyjnymi – firmy, których uwaga jest skierowana na wiele aspektów działalności, często zaniedbują zarządzanie doświadczeniami klientów;
  • konflikty wewnętrzne, brak spójności w działaniach czy trudności w komunikacji powstrzymują rozwój strategii CX;
  • akceptacja i wsparcie ze strony osób zarządzających jako kluczowe elementy dla skutecznej implementacji strategii CX – brak pomocy lub zrozumienia zarządu prowadzi do spowolnienia rozwoju organizacji w tym obszarze.

Dołącz do naszego webinaru i odkryj praktyczną wiedze z naszych badań i projektów, aby efektywnie wdrażać CX w Twojej organizacji.

Podczas tego wydarzenia dowiesz się:

  1. jakich 5 kluczowych kompetencji CX należy rozwijać w organizacji
  2. jak komunikować się z różnymi zespołami, aby pokazać dlaczego CX jest kluczowe dla sukcesu organizacji
  3. jak prowadzić proces zmiany wdrażając konkretne cele i taktyki, które zaangażują i motywują wszystkie działy do działania na rzecz lepszego CX.

Nie czekaj, spraw, aby zarządzanie doświadczeniami klientów stało się integralną częścią kultury organizacyjnej, promującej sukces i wzmacniającej relacje z klientami Twojej organizacji.