Polityka prywatności oraz plików cookies serwisu cxinstitute.pl

Polityka prywatności serwisu CxInstitute.pl (dalej: Serwis)

Polityka Prywatności podsumowuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem: www.cxinstitute.pl. CX Institute sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w pełni szanuje prywatność użytkowników Serwisu. Wszelkie dane osobowe użytkowników są poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Operator nie udostępnia żadnych danych osobowych o użytkownikach Serwisu podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, jak również żądanie ich usunięcia.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka CX Institute sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Białostocka 8/25, 93 – 355 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001040610, NIP 7292750242, REGON 52551048200000.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika Serwisu wyrażana podczas przekazywania danych osobowych. W czasie procesu przekazywania danych osobowych użytkownik określa zakres wykorzystywania tych danych oraz cel ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz Klauzulą informacyjną RODO. 

Podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu użytkownicy mogą przekazywać dane osobowe, w celu skorzystania z usług prezentowanych w Serwisie. Przekazanie niektórych danych np. danych kontaktowych jest niezbędne do skorzystania z oferowanych usług. Wszystkie dane są przetwarzane za zgodą użytkownika. 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez CX Institute sp. z o.o. określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO.

Zbieranie danych osobowych

Użytkownik w celu skorzystania z funkcji prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podaje swoje dane osobowe wypełniając Formularz rejestracyjny, Formularz kontaktowy, mailowo bądź telefonicznie dzwoniąc pod wskazane w Serwisie numery telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożność skorzystania z niektórych usług prezentowanych w Serwisie. Zasady korzystania z Serwisu zawarto w Regulaminie.

Wykorzystanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzane  w celu zapewnienia użytkownikom pełnej gamy usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania i przetwarzania danych związanych z korzystaniem z Serwisu i e-usług na nim udostępnionych zawiera Regulamin i Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W jaki sposób użytkownik może poinformować o zmianie danych?

Użytkownik, który chciałaby zmienić dane osobowe jest zobowiązany skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. 

Dane osobowe zbierane automatycznie

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane te gromadzone są ze względu na bezpieczeństwo Serwisu oraz innych użytkowników.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta Użytkownik‚ może przechowywać na dysku jego komputera pliki tekstowe‚ tak zwane „cookies” (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak Serwis na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do naszych stron. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputerów czy plików Użytkownika. Cookies wykorzystujemy‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. Wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.
  2. Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia.
  3. Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  4. Stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. 

Pliki cookies zamieszczane na Stronie przez podmioty trzecie:

  1. Pliki cookies zamieszczane przez Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla Strony;
  2. Google Pixel – używane do remarketingu,
  3. Facebook Pixel – używane do remarketingu,
  4. własne ciasteczka cxinstitute.pl pozwalające na dostosowywanie treści do preferencji użytkownika na podstawie historii przeglądania portalu.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane. CX Institute oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu. 

Informacje zawarte w plikach cookies nie są przekazywane jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. 

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i mogą być udostępniane na żądanie organów ścigania, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa np. zniesławienia, pomówienia, stalkingu. Operator dokłada wszelkiej staranności, aby zapobiec tego rodzaju sytuacjom poprzez moderowanie opinii i komentarzy na zasadach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, dane dotyczące IP użytkownika zostaną przekazane odpowiednim organom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego.

W jaki sposób zabezpieczamy przesyłane informacje?

Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem, gdy zbieramy jego dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania.

Zmiany naszej polityki prywatności

CX Institute zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej cxinstitute.pl. Jeśli korekta tego dokumentu będzie znacząca, Użytkownik zostanie o niej powiadomiony na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym lub telefonicznie. 

Kontakt

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu cxinstitute.pl.