• Raport Customer Experience 2024

  0 zł

  • Badanie >1000 polskich przedsiębiorstw
  • Obraz mocnych i słabych stron polskich firm w zakresie CX
  • Index CX polskich firm w sześciu strategicznych obszarach
 • Audyt CX

  495 zł

  • Index CX dla Twojej firmy
  • Ocena aktualnego poziomu dojrzałości klientocentrycznej w 6 strategicznych obszarach
  • Porównanie z innymi firmami w Twojej branży
  • Analiza mocnych i słabych stron CX Twojej firmy oraz raport z rekomendacjami działań i narzędzi
 • Audyt CX 360

  od 4950 zł

  • Index CX dla Twojej firmy
  • Ocena aktualnego poziomu dojrzałości klientocentrycznej w 6 strategicznych obszarach
  • Porównanie z innymi firmami w Twojej branży
  • Analiza mocnych i słabych stron CX Twojej firmy oraz raport z rekomendacjami działań i narzędzi
  • Badanie pracowników
  • Badanie klientów
  • Wsparcie doświadczonego konsultanta CX

Często zadawane pytania

Podstawowym pakietem, który otrzymuje Klient w ramach zakupu jest moduł menedżerski z audytem pozwalającym na wyliczenie Indexu CX firmy oraz określenie benchmarku z konkurencją w ramach 6 kluczowych obszarów strategicznych. Dodatkowo Klient otrzymuje kompleksowy raport menedżerski pokazujący diagnozę firmy wraz z rekomendacjami. W każdym momencie Klient może zawnioskować o dodatkowe opcje, tj. Audyt Pracowników, Audyt Klientów lub kompleksowy Audyt 360. Dodatkowe audyty wymagają wniesienia uzgodnionej indywidualnie opłaty, która uwzględnia skalę badania (liczba pracowników, liczba klientów). W ramach wykupionych Audytów klient otrzymuje również dostęp do raportów: Raport pracowniczy, Raport klientowski, Raport 360. Dodatkowo zapewniamy nieograniczony dostęp do Panelu Klienta, gdzie po zalogowaniu dostępne są wszystkie informacje zebrane z dotychczas wykonanych audytów. Możliwa jest również opcja subskrypcji, w ramach której  audyt wykonywane jest 2-4 razy w roku, a dane porównywane są w czasie

Index CX -wskaźnik określający poziom dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania doświadczeniami klientów. Wskaźnik powstał na bazie jakościowych i ilościowych badań ponad 1000 małych, średnich i dużych firm działających w ponad 20 różnych branżach w Polsce. Badanie w przedsiębiorstwach pozwoliło na zidentyfikowanie kluczowych elementów, które wpływają na sukces w obszarze zarządzania doświadczeniami klientów.

Do każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT zgodną z zadeklarowanymi przez klienta danymi firmowymi. Faktury przesyłane są na adres mailowy klienta.

W obecnej fazie rozwoju system działa w języku polskim. Planowane jest opracowanie systemu w języku angielskim.

Konieczne jest zaakceptowanie regulaminów, wniesienie opłaty, założenie konta użytkownika oraz wypełnienie ankiety audytowej składającej się z 53 pytań. Cały proces zajmuje od 20 do 30 minut. Wypełnianie audytu można w każdej chwili przerwać i wrócić do niego w dowolnym momencie.

Badania przeprowadzone w ponad 1000 polskich przedsiębiorstw pozwoliły wyodrębnić 5 poziomów dojrzałości, przez które  przechodzą firmy w ramach budowania swojej dojrzałości CX. Są to poziomy: podstawy, początkujący, ustrukturyzowany, zaawansowany i klientocentryczny. Wskaźnik Index CX pozwala na określenie indywidualnej dla każdej firmy, konkretnej wartości liczbowej, która wskazuje  na jakim z 5 poziomów dojrzałości znajduje się firma.

Audyt 360 pozwala przeprowadzić kompleksową diagnozą CX  poprzez porównanie 3 perspektyw: oceny klientów, oceny pracowników  i oceny osób zarządzających. Diagnoza dotyczy 6 strategicznych obszarów: strategia i kultura, zrozumienie klienta, metodologia i proces, ludzie i kompetencje, narzędzia i systemy, pomiar CX.

Dodatkowo, firma dokonująca audytu otrzymuje możliwość porównania się z innymi firmami z konkretnej branży (benchmark).

Koniecznie jest zaakceptowanie regulaminów, wniesienie opłaty, założenie konta użytkownika, odpowiedzenie na 53 pytania zawarte w audycie. Cały proces zajmuje od 20 do 30 minut. Wypełnianie audtyu można przerwać i uzupełnić w dowolnym momencie.