Pomagamy tworzyć
produkty, usługi
i doświadczenia klientów,
które przekładają się
na wyniki biznesowe
Skontaktuj się z nami

Badania klienckie

 • badania głosu klientów i pracowników,
 • audyty CX i EX,
 • badania jakościowe i ilościowe

Strategia CX

 • strategia zarządzania doświadczeniami klienta,
 • projektowanie klientocentrycznych procesów wewnątrz firmy,
 • wdrażanie projektów CX

Kultura organizacyjna CX

 • diagnoza kultury organizacyjnej,
 • projektowanie wartości firmy,
 • budowanie efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji

Projektowanie doświadczeń (CX/EX)

 • projektowanie i udoskanalanie doświadczeń klientów i pracowników,
 • audyt doświadczeń doświadczeń pracowników i klientów

Projektowanie produktów i usług

 • innowacje,
 • proces projektowy: badania, diagnozę, tworzenie rozwiązań, prototypowanie, testowanie i wdrożenie,
 • tworzenie propozycji wartości

Rozwój kompetencji CX

 • kształtowanie klientocentrycznych kompetencji i postaw pracowaników,
 • zespołowe indywidualne sesje mentoringowe ukierunkowujące rozwój w obszarze CX i EX