Raport CX 2024

Wyniki badań poziomu klientocentryczności i stanu zarządzania doświadczeniami klientów w polskich firmach Przeczytaj raport

Raport CX 2024 zawiera wyniki badań dojrzałości CX
ponad 1000 polskich firm. Znajduje się w nim:

star
Diagnoza potencjału polskich firm Analiza firm w 6 strategicznych obszarach i ocena potencjału do rozwoju w obszarze CX
star
Analiza porównawcza Porównanie poziomu klientocentryczności firm według ich wielkości i branży
star
Miara Index CX Diagnoza CX, która pokazuje co działa, a co wymaga poprawy w polskich firmach