W jakich językach dostęp?ny jest system?

W obecnej fazie rozwoju system działa w języku polskim. Planowane jest opracowanie systemu w języku angielskim.