Czym jest Index CX?

Index CX -wskaźnik określający poziom dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania doświadczeniami klientów. Wskaźnik powstał na bazie jakościowych i ilościowych badań ponad 1000 małych, średnich i dużych firm działających w ponad 20 różnych branżach w Polsce. Badanie w przedsiębiorstwach pozwoliło na zidentyfikowanie kluczowych elementów, które wpływają na sukces w obszarze zarządzania doświadczeniami klientów.