Czym jest poziom dojrzałości CX organizacji?

Badania przeprowadzone w ponad 1000 polskich przedsiębiorstw pozwoliły wyodrębnić 5 poziomów dojrzałości, przez które  przechodzą firmy w ramach budowania swojej dojrzałości CX. Są to poziomy: podstawy, początkujący, ustrukturyzowany, zaawansowany i klientocentryczny. Wskaźnik Index CX pozwala na określenie indywidualnej dla każdej firmy, konkretnej wartości liczbowej, która wskazuje  na jakim z 5 poziomów dojrzałości znajduje się firma.