Czy w każdej chwili mogę zmienić mój pakiet na inny?

Podstawowym pakietem, który otrzymuje Klient w ramach zakupu jest moduł menedżerski z audytem pozwalającym na wyliczenie Indexu CX firmy oraz określenie benchmarku z konkurencją w ramach 6 kluczowych obszarów strategicznych. Dodatkowo Klient otrzymuje kompleksowy raport menedżerski pokazujący diagnozę firmy wraz z rekomendacjami. W każdym momencie Klient może zawnioskować o dodatkowe opcje, tj. Audyt Pracowników, Audyt Klientów lub kompleksowy Audyt 360. Dodatkowe audyty wymagają wniesienia uzgodnionej indywidualnie opłaty, która uwzględnia skalę badania (liczba pracowników, liczba klientów). W ramach wykupionych Audytów klient otrzymuje również dostęp do raportów: Raport pracowniczy, Raport klientowski, Raport 360. Dodatkowo zapewniamy nieograniczony dostęp do Panelu Klienta, gdzie po zalogowaniu dostępne są wszystkie informacje zebrane z dotychczas wykonanych audytów. Możliwa jest również opcja subskrypcji, w ramach której  audyt wykonywane jest 2-4 razy w roku, a dane porównywane są w czasie