Czym jest Audyt 360?

Audyt 360 pozwala przeprowadzić kompleksową diagnozą CX  poprzez porównanie 3 perspektyw: oceny klientów, oceny pracowników  i oceny osób zarządzających. Diagnoza dotyczy 6 strategicznych obszarów: strategia i kultura, zrozumienie klienta, metodologia i proces, ludzie i kompetencje, narzędzia i systemy, pomiar CX.

Dodatkowo, firma dokonująca audytu otrzymuje możliwość porównania się z innymi firmami z konkretnej branży (benchmark).